Autori a autorky

Michael Augustín (1991) je iniciátor a zakladateľ blogu politique FR. Je absolventom európskych štúdií a politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti je doktorandom Ústavu politických vied SAV. V minulosti absolvoval semestrálny študijný pobyt na Université de Reims Champagne-Ardenne a Karlovej Univerzite v Prahe. S Francúzskom naďalej aktívne udržiava kontakt a pravidelne ho navštevuje. Pracoval aj ako webeditor Pravda.sk, venuje sa politickému komentovaniu a publicistike. Sledovanie verejného diania vo Francúzsku je jeho koníčkom a čiastočne i prácou.

Kristína Bartová (1992) je študentka francúzskeho jazyka a literatúry na Masarykovej univerzite v Brne. V rámci Ústavu románskych jazykov a literatúr spolupracovala  na lingvistickom korpuse hovorovej francúzštiny a na preklade poézie zo sardského jazyka. Venuje sa aj iným románskym jazykom, ako je portugalčina, rumunčina či španielčina. Absolvovala študijné pobyty v Bordeaux a v Paríži, ktoré posilnili jej nadšenie pre francúzsku kultúru, literatúru a verejné dianie. Mimo svojho oboru sa zaujíma aj o fotografiu, výtvarné umenie a film.

Lenka Machlicová (1983) študovala odbor masmediálna komunikácia a reklama na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  Následne pôsobila v nitrianskej regionálnej televízii a televízii TA3. Od roku 2010 do roku 2015 pracovala pre slovenskú pobočku medzinárodnej organizácie pre ľudské práva Amnesty International. Pracovala a dobrovoľnícky sa angažovala v ďalších neziskových organizáciách: Medzinárodná organizácia pre migráciu, Leaf a ETP Slovensko. Momentálne žije v Paríži.

Tatiana Mariašová (1982) vyštudovala Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre. Necelých osem rokov pracovala v oblasti reklamy a marketingu v Bratislave. Od januára 2015 žije v Paríži, venuje sa dobrovoľníctvu, zdokonaľuje sa vo francúzskom jazyku a hľadá si trvalé zamestnanie.


Oznam

point 3

Hľadáme nových autorov a autorky, ktorí by chceli prispievať na náš blog. Podmienky:
  • ovládanie francúzskeho jazyka aspoň na úrovni B1/B2
  • základná orientácia sa v politickom a spoločenskom dianí Francúzska.

Požiadavky:

  • niekoľkohodín týždenne sa venovať rôznym problematikám podľa svojho vlastného výberu, príp. podľa aktuálnych potrieb
  • sondovať spravodajstvo na francúzskych spravodajských portáloch
  • písanie a kompletizovanie spravodajských článkov na základe vlastných prekladov francúzskeho spravodajstva (min. 2 za týždeň)

Kontakt: redakcia@politiquefrance.sk