Boj proti chudobe sa vlúdil do prezidentskej kampane

Univerzálny základný príjem bol na programe dňa kongresu Fnars (Federácia aktérov solidarity) v Dijone, kde boli Valls a Peillon osobne prítomní a ostatní kandidáti tu mali svojich zástupcov.

Téma boja proti neistote sa dostala do prezidentskej kampane vďaka živej diskusii, ktorú podnietil návrh socialistu Benoît Hamona o univerzálnom základnom príjme. Zatiaľ čo združenia pre boj proti chudobe ako je Emmaüs, Francúzsky červený kríž, Katolícka pomoc alebo ATD Quart Monde v primárkach ľavice trápila absencia sociálnych otázok, spomínaný kongres, ktorý sa konal v piatok, tak mohol byť príležitosťou na nápravu.

Siedmi z ľavicových kandidátov na prezidentský post alebo ich zástupcovia tu predniesli  svoje stanoviská a názory na koncept, ktorý prehodnocuje životné minimum a sociálne dávky, ich zvýšenie a celý mechanizmus sociálnej pomoci až po súvislosť s prácou, teda situáciou, kedy sa nezamestnanosť stáva dlhodobou, tá dnes vo Francúzsku postihuje 2,5 milióna ľudí.

„Solidarita, to nie sú náklady, je to investícia pre všetkých, ktorá vytvára jednotu a dôveru v spoločnosti. Nie je to vedľajšia záležitosť, musí byť hybnou silou verejného konania,“ vyjadril sa Louis Gallois, bývalý prezident SNCF (Národná železničná doprava) a EADS a taktiež prezident kongresu  FAS (bývalý Fnars), pred 800 prítomnými členmi kongresu. Yannick Jadot, kandidát ekológov (EELV), Benoît Hamon a Arnaud Montebourg (PS), Emmanuel Macron (hnutie En marche!) a Jean-Luc Mélechon (Nepodriadené Francúzsko) na kongres poslali svojich hovorcov, ale nikto nezastupoval Françoisa Fillona: „Nemohol sa dostaviť, ani nikoho vyslať, ľutujeme,“ vysvetlil M. Gallois, „a naopak, nepozval som Národný front, pretože ich postoje voči migrantom sú nezlučiteľné s konaním FAS. “

Malá revolúcia

Myšlienka o univerzálnom príjme nie je ani zďaleka prijatá jednomyseľne u ľavičiarov, ale zvádza najmä ekológov, ich kandidáta Yannicka Jadota a pripomína univerzálnu dividendu žiadanú pravicovou političkou Christine Boutinovou a Kresťansko-demokratickou stranou.

„Univerzálny základný príjem je malou revolúciou, ktorá schvaľuje absenciu plnej zamestnanosti, “ uznáva Michel Pouzol, poslanec Socialistickej strany v Esonne, zástupca Benoît Hamona: „Navrhuje k nemu pristúpiť v troch etapách: „revalorizovať desiatimi percentami RSA (dávka v nezamestnanosti), potom spustiť garantovaný príjem vo výške 600 eur na mesiac pre všetkých mladých ľudí vo veku od 18 do 25 rokov a v termíne jeho priznanie pre všetkých, “ upresňuje Pouzol.

Manuel Valls sa vyslovuje pre „primeraný príjem a zjednodušenie sociálnych dávok, ale záležitosť je technicky zložitá,“ dodáva odvolávajúc sa na správu, ktorú nariadil zástupcovi departmentu Saône-et-Loire, Christophovi Siruguemu, ktorý navrhuje ich zlúčenie z desiatich na päť rokov, ich otvorenie mladým a ich automatické pridelenie, a na inú správu nazvanú Univerzálny základný príjem vo Francúzsku: od utópie k testovaniu od senátora Daniela Percherona (PS, Pas-de-Calais).

Limitovanie nájomného

FAS navrhuje univerzálny základný príjem, od 850 eur na mesiac na osobu zodpovedajúci hranici chudoby, vypočítanej z polovice priemernej mzdy, ktorá sa týka 3,8 miliónov osôb. Tento minimálny príjem by bol kumulovateľný s rodinnými prídavkami a s príspevkom na bývanie, čím sa odlišuje od návrhu Françoisa Fillona, ktorý chce zlúčenie všetkých sociálnych príspevkov, okrem rodinných prídavkov a príspevkom pre telesne postihnutých, do jedného, ktorého strop by bol 75 percent z podpory v nezamestnanosti. Cenový odhad tohto opatrenia bol vypočítaný na 30 miliárd eur.

Návrhy FAS sa tiež zaoberajú prístupom k bývaniu pre tých najbiednejších, požadujúc sociálne bývanie, upravené nájomné a univerzálnu garanciu ich platenia, čoho cieľom je poskytnúť strechu nad hlavou ľudom bez domova a ľudom žijúcim v zlých podmienkach. „To je to, za čo sme hlasovali, upravenie nájomného vo veľkých mestách, ale vláda Manuela Vallsa na tento návrh rezignovala, okrem Paríža a Lille,“ pripomína Antoinnette Guhlová, zastupujúca Yannicka Jadota a námestníčka mestského úradu v Paríži. „Univerzálna garancia nájomného vylučuje vypudenie z mesta a je najlepším riešením, ktorým sa dá vyhnúť  drámam ako je ocitnutie sa na ulici, a to dokonca celých rodín,“ hovorí Guhlová.

Chudobní, ktorých počet sa zvýšil medzi rokmi 2004 – 2014 na 950 000 osôb, boli týmto spôsobom vypočutí, aj keď sa „nevyjadrujú, nemanifestujú a volia málo alebo vôbec,“ hovorí Louis Gallois.


Zdroj: lemonde.fr

Foto: ilustračné foto. Zdroj: flickr.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *