O blogu

logo 4

Blog politique.FR vznikol z potreby poskytovať v slovenskom jazyku viac informácií o vnútropolitických záležitostiach Francúzska, než poskytuje slovenská tlač a slovenské spravodajské portály.

Zakladatelia blogu pociťovali, že časť slovenskej verejnosti, predovšetkým tá menej frankofónna, ktorá sa zaujíma o politické dianie vo Francúzsku, je odkázaná útržkovitosť a nesystematické informovanie zo strany slovenských médií.

Tie získavajú  informácie prevažne od slovenských a českých tlačových agentúr, ktorých správy sú stručné, skratkovité a bez širších súvislostí, ktoré by ľudí mohli zaujímať, vďaka ktorým by mohli jednotlivé udalosti jednoduchšie pochopiť a vysvetliť si ich.

Blog preto prináša viac informácií o politickom živote vo Francúzsku, usiluje sa mapovať vývoj niektorých významných udalostí v dôležitých súvislostiach a kontextoch. Informácie v slovenčine čerpá z uváženej selekcie a syntézy spravodajstva kľúčových celoštátnych francúzskych denníkov ako napríklad Le Monde, Libération, Le Figaro, Le Parisien, 20 minutesL’Humanité, Le Point prípadne menších regionálnych novín.


Oficiálne logo blogu politique.FR symbolizuje veterného kohúta, akého môžeme vidieť na rôznych vežiach alebo akého si zvyčajne dávajú na svoje strechy majitelia domov, aby videli, ktorým smerom fúka vietor. Navyše, pre ľahšie rozpoznanie smeru vetra sú pod kohútom pripevnené ukazovatele štyroch svetových strán.

Symbolika veterného kohúta vyjadruje našu filozofiu: nie len poukazujeme, že sa niečo deje, že odniekiaľ „fúka vietor“, ale zároveň nami podávané informácie popisujeme, vysvetľujeme, spresňujeme, zasadzujeme do hlbšieho kontextu a snažíme sa za Vás zorientovať v problematikách, ktoré často predstavujú nie len jazykovú, ale i odbornú bariéru.

Vybrali sme si tento symbol zároveň preto, lebo galský kohút – le coq gaulois – je jedným z emblémov Francúzska a kým Marianne stelesňuje republiku a jej hodnoty (sloboda-rovnosť-bratstvo), galský kohút reprezentuje francúzsky národ a kultúru.