Situácia mladých na trhu práce zostáva ťažká

Správa doručená ministerke práce Myriam El Khomriovej ukazuje, že vstup mladých osôb mladších ako 25 rokov na trh práce je komplikovanejší než inde v Európe. 

Tvrdé konštatovanie. Nízka miery activity, pretrvávajúca nezamestnanosť, vysoká miera študentov, ktorí predčasne opustia vzdelávací systém: situácia mldých na trhu práce je globálne zhoršená a ich profesijná integrácia je komplikovanejšia vo Francúzsku než inde v Európe. To hovorí štúdia, ktorú v utorok 24. januára odovzdaná francúzskemu ministerstvu práce.

Tento dokument bol vypracovaný organizáciou France Stratégie pridružený k Mattignonskému palácu a Dares, štatistická služba ministerstva práce, v súčinnosti s odborovými organizáciami a zamestnávateľskými zväzmi a štyrmi mládežníckymi organizáciami. Dialo sa tak vďaka konzultáciám o profesnej integrácii mladých ľudí, ktoré spustila El Khomriová ešte v septembri 2016.

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami sa Francúzsko nachádzalo v roku 2016 na úrovni nezamestnanosti 24 %, pokiaľ ide o osoby mladšie ako 25 rokov, ihneď po Grécku, Španielsku, Taliansku a Portugalsku, na piatom mieste, no ďaleko pred Nemeckom, Britániou či Holandskom.

Pracovná aktivita vo veku 15-24 rokov je rovnako nízka: 4,5 bodu pod priemerom EÚ v roku 2015. Tento jav možno vysvetliť pomocou malého významu životného štýlu, ktorý spája prácu so štúdiom. Nachádza sa na úrovni 15 % a je na vzostupe, no zostáva stale nižšia, než v Nemecku alebo Holandsku, kde jveľa mladých ľudí funguje ako učni. Toto spojenie môže mať pozitívny vplyv na integráciu na trh práce, no zvyšuje riziko zlyhania na univerzite.

Podiel mladých, ktorí nie sú ani zamestnaní, ani sa nevzdelávajú ani nie sú v procese tréningu alebo zaškoľovania, zostáva vo Francúzsku tiež vysoký (15 %). Podobné je to v severských krajinách i Nemecku. V porovnaní s inými krajinami EÚ toto číslo neklesá od roku 2013. Mladí vo Francúzsku poznajú fenomén nadmernej nezamestnanosti, zažívajú ho na vlastnej koži, keď vstupujú na trh práce a je tu prítomný už viac než tucet rokov. Mimochodom, 35 % mladých je zamestnaných na dobu určitú.


Zdroj: lemonde.fr

Foto: Ilustračné foto. Zdroj: pixabay.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *