Vo voľbe Fillona sa výrazne prejavila katolícka pravica

Triumf bývalého premiéra v prvom kole primárok je z veľkej miery výsledkom voľby katolíkov, zmietaných pocitom, že sa stávajú menšinou a ktorí sú presvedčení, že práve oni sú zástupcami a strážcami systému hodnôt, ktoré tvoria Francúzsko, vysvetľuje historik Denis Pelletier.

Denis Pelletier je vedúcim štúdia na Ecole pratique des hautes études, špecialista na katolicizmus. Po prvom kole pravicových primárok, analyzuje hlasovanie katolíkov za Françoisa Fillona a uvádza ho do súvislosti s historickým vývojom.

Skóre F.Fillona v prvom kole je sčasti zapríčinené hlasovaním katolíkov.  Ako si to vysvetľujete?

Boli sme svedkami prudkého vzostupu dedičnej pravice, kde sú katolíci jednou z jej hlavných zložiek. Táto časť voličov sa považuje za legitímnu nositeľku jednak ekonomického dedičstva – je to liberálna pravica, ktorá usudzuje, že je povolaná riadiť všetky záležitosti i politického dedičstva.

Aký vývoj podstúpili títo katolícki voliči počas posledného polstoročia ?

Na konci sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov sa stala podstatná vec, ktorú si dlho nikto nevšímal v politických súvislostiach.  Až do vtedy sme si mysleli, že spoločnosť je postavená na združovaní sa okolo spoločnej budúcnosti v podobe zdieľanej myšlienky o pokroku. V sedemdesiatych rokoch postupne túto myšlienku rozvrátila idea, že spoločnosť je postavená predovšetkým na priľnutí k spoločnej minulosti. Tento fenomén zosilnieva, keď sa k moci dostáva ľavica.

Predstavuje ho aktivita, ktorá spočíva v budovaní idei o spoločnom dedičstve, ktorú viedol najmä Jack Lang, ale taktiež v premýšľaní o politickom využívaní pamäte či zakladaní regionálnych hnutí. V päťdesiatych rokoch môžeme potopiť dedinu, aby sa mohla postaviť  priehrada. Tridsať rokov neskôr sa to stalo nielen nemožným, ale zakladajú sa múzeá o zaniknutom priemysle v regióne Nord-Pas-de-Calais. Presvedčenie, ktoré sa presadzuje, spočíva v zdieľaní spoločnej minulosti, je rozhodujúcejšie pre spolunažívanie ako viera v budúcnosť.

Náboženstvá sú systémy postavené na tradícii, sú značne späté s minulosťou, ktorú prenášajú do prítomnosti. V momente, keď sme si mysleli, že sú náboženstvá navždy oslabené, znova našli vhodné podmienky na návrat do verejného povedomia.  U katolíkov situácia napomohla konzervatívcom na úkor ľavicových katolíkov.

Prečo politická dimenzia týchto zmien zostala dlho nepovšimnutá ?

Na jednej strane, máme problém považovať náboženskú príslušnosť za rozhodujúci prvok v politických udalostiach. To vysvetľuje, prečo sa v dnešnej dobe divíme návratu katolíckej voľby, ktorej existencia nepredstavuje žiadny problém v susedných štátoch ako je Taliansko, Belgicko či Španielsko.

Ktoré Fillonove signály zasiahli osobitne katolíckych voličov?

François Fillon bol vždy ku katolíkom pozorný. Rýchlo a jasne odpovedal na list od biskupov o politickom živote. Biskupi si uvedomujú svoje interné nezhody a vo väčšine sú silne previazaní so svetským, nechcú teda svoje názory presadzovať, ale súdia, že ich intervencia do politických debát je oprávnená. Bez toho, že by sa plne hlásil k ich názorom, François Fillon vedel vždy ukázať, že ich názor berie na vedomie.

Obaja kandidáti v pravicových primárkach sa hlásia k názorom pápeža Františka. Platí to skutočne pre oboch ?

François Fillon je určite pápežovi bližší, čo sa týka morálnych a rodinných hodnôt, ale pápež by bol určite určite veľmi kritický voči ekonomickej časti Fillonovho programu. Okrem katolíkov, rodinná pravica, ktorá podporuje Fillona je dominantnou pravicou, ktorá si myslí, že je oprávnená riadiť ekonomiku podľa liberálnych princípov bez obmedzení. Takže tento  tvrdý liberalizmus , ktorý Fillon zastáva, sa prieči postoju Ríma, ktorý bojuje proti nadbytočnému kapitalizmu. Je tiež vzdialený spôsobu, ktorým pápež pravidelne obhajuje príčiny chudoby a bohatstva.


Zdroj: lemonde.fr

Foto: ilustračné foto. Zdroj: flickr.com

One thought on “Vo voľbe Fillona sa výrazne prejavila katolícka pravica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *